۵ پاسخ

منم بعداز 40 روز 6روز خونریزی داشتم از ماه بعدش پریود شدم

اره مثل من شدی

اگه نزدیکی نکرده باشی مرتب میشی اگه داشتی نه چندروز میبینی بعدش خوب میشی

من امروزچهلودوروزمه هنوزلکه دارم

بله بعضییا بعد زایمان پریود میشن بعضیا تا چند ماه نمیشن طبیعیه عزیزم پریود بشی بهتره عفونت تو بدنت نمیمونه