۴ پاسخ

مامان مهرسا کاش ب این راحتی ک گفتی زایمان میکردیم

عزیزم بیشتر مامانای اینجا زایمان اولشونه بیخیال باش انگار ن انگار ک بارداری هرچی بیشتر فکرشو بکنی سخت تر میشه استرس ب خودت نده خدا بزرگه یه دیقه سر میخوره میاد بیرون

عزیزم اینجوری فک نکنیم تا وقتی ک زایمان میکنیم باید صدبار بمیریم زنده شیم😂😂😂

عزیزم بیشتر مامانای اینجا زایمان اولشونه بیخیال باش انگار ن انگار ک بارداری هرچی بیشتر فکرشو بکنی سخت تر میشه استرس ب خودت نده خدا بزرگه یه دیقه سر میخوره میاد بیرون