۷ پاسخ

منم همینطورشدم
طبیعیه

سلام
بله عزیزم امکانش هست

اره منم همینجوری شدم

بله گلم احتمال زیاد پریود شدی من هم دقیقا حدود 40 روز بعد از زایمان خونریزی شدید پیدا کردم بعد چند روز دوباره کم شد دکتر گفت پریود بوده نگران نباش

تا دوماهگی لکه بینی داری.شایدم تا ششماه پریودنشی چون بچه شیرمیدی

نه عزیزم منم همین جوری شدم رفتم دکتر .دکتر گفت طبیعیه خون بعد از زایمانه .لطفا قرص آهن فراموش نشه

اره پریود شدی هنوز پریودت رو نظم نشده