۳ پاسخ

عزیزم شماباید با پزشکتون مشورت کنین چون ایشون تمام حالو احوال شمارو میدونن. درکل بهترین زمان سفر ۳ماه دوم هست

باماشین میریم.چندساعت دیگ نمیدونم

اگه همه چیزت خوبه نه گلم ولی باچی میخای عزیزم چندساعت توراهی