۳ پاسخ

سلام عزیزم منم بچه اولمه خیلی استرس و ترس دارم ..ولی همسرم دلداری میده میگه الکی نگرانی ..توکل کن بخدا قرآن بخون انشاالله زایمان راحت و سالمی داشته باشین

من زایمان دوممه ولی بیشتراز اون اولی میترسم

نترس عزیزم .منم بچه اولمه درسته درد داره اما اللن هی بخوای بترسی فایده نداره ضرر داره برات بی خیال باشی بهتره