۳ پاسخ

شب قبل ازخواب ،یکساعت قبل وبعدمصرف قطره اهن نبایدشیربخوره

هر ساعتی میدید اوکیه فقط باید یک ساعت قبل و بعدش شیر نخوره
چون لبنیات از جذب آهن جلوگیری میکنه

هر ساعتی بدین موردی نداره ولی صبح بدین بهتر