۴ پاسخ

دوهفته طول میکشه شایدم سه هفته

عزیزم بسلامتی مبارکه,نگران نباش اونطوریه طول میکشه

سلام بسلامتی دختر من الان نزدیک ی ماه همون ی دومیلی کمتر​ اومده بیرون زمان میبره

درمیادعزیزم نگران نباش.