۵ پاسخ

سلام عزیزم
من ی عكس برات میذارم دقیق توش نوشته شده همه چیز

۳۰ هفته و ۵ روز 😊

سی هفته و پنج روزته.پنج روزه رفتی تو هشت ماه

سلام تاریخ پریودی منم مثل شماست ولی ای برنامه و سونو ک زده تو 29هفته هستم ودکتر و بهداشت ی هفته پیش گفتن امروز وارد 7ماه شدی

دقیقا منم مث شماهستم😅پس فردا واردهفته سی و دوم میشیم