۲ پاسخ

شیر منم میرفت تا دوسه ماه همینطوریه از داروخونه پد مخصوص سینه بگیر بذار خوبه،یا اگه خیلی میره دوتا دستمال تمیز بذار

تا هر وقت شیر بدی ادامه داره گلم
مگ اینک خدایی نکرده شیر کم بشه