۶ پاسخ

دسشویی ک میری بعد ازینکه با سرم شستشو قشنگ ضدعفونی کردیش، بعدش با سشوار خشک کن. و یکم عسل بمال روی بخیه هات و نوار بذار، عسل زودی خوبش میکنه

فقط استراحت کن دراز بکش اصلا نشین.منم همینطور بودم خیلی وحشتناک بود.شیاف دیکلوفناک استفاده کن

عزیزم طبیعیه شما فقط نزار خیس بشه و مرطوب با سشوار خشکش کن

صبور باش مسکن بخور بخیه اس دیگه زاچی نمیخاد بشینی بخاب پشتت بالشت بزار

عزیزم نباید روی بخیه هات بشینی و فشار بیاری بهشون
سعی کن بیشتر دراز کشیده باشی و حتما با بتادین شست و شو بدی
اگه یبوست داری سریع برطرف کن
یکم دود عنبر نسا هم بخیه هاتو سبک میکنه

یعنی اینقدربدطبیعی؟؟؟😭😭😭😭