سوال های مرتبط

مامان جوجه مامان جوجه روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان نیلارز مامان نیلارز نیلارز روزهای ابتدایی تولد
۳۰ قطره اش بریز تو یک استکان آب سرد قند هم بریز تو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان عسل👶👶 مامان عسل👶👶 عسل👶👶 ۱ ماهگی
اره باید حل بشه ک خیلی طول میکشه من با قاشق کوچیک ... ادامه پاسخ
آواتار مامان بردیا مامان بردیا بردیا ۱ ماهگی
دکتر ب من گفت برا خون بچه بعد قدیمیا میگت علتش این ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ارمیا مامان ارمیا ارمیا ۳ ماهگی
بله عزیزم ۲برابر وزن بچت بهش استامینوفن بده قبل وا ... ادامه پاسخ
مامان رستا مامان رستا روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان عمران مامان عمران عمران روزهای ابتدایی تولد
چیکار کنید?
آواتار مامان برسام مامان برسام برسام ۳ ماهگی
تا چهل روزگی شیر نخور چون ممکنه حساسیت داشته باشه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آراد مامان آراد آراد ۲ ماهگی
سلام عزیزم کی همچی حرفی زده.ن خرافاته.زیر دوسال به ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد حسین مامان محمد حسین محمد حسین ۱ ماهگی
نه از داروخونه شربتشو بگیر
;