۴ پاسخ

سلام تو سوپش روغن زیتون بریز خوب میشه

سلام عزیزم روغن غذاشو بیشتر کن
بعد هر وعده غذایی بهش سیب رنده شده بده

سلام عزیزم.
از کره و روغن زیتون استفاده کن.

اب زیاد بده اب پرتقال بده ابمیوه خودت بگیر بده بخوره کره بده شیر ولرم بده

آخرین مقالات