۳ پاسخ
سلام عزیزم روغن غذاشو بیشتر کن
بعد هر وعده غذایی بهش سیب رنده شده بده
سلام عزیزم.
از کره و روغن زیتون استفاده کن.
اب زیاد بده اب پرتقال بده ابمیوه خودت بگیر بده بخوره کره بده شیر ولرم بده