۳ پاسخ

آنید
دنیز
رومینا
رونیکا
روشا
رز
آخرش اسمی رو میزاری ک یه لحظه هم بش فکر نکردی

سلین
آیلار
دلنیا
آیگین
دلسا
حلما
آیسل
مانیا

منم هفته سیم هستم هنوز انتخاب نکردم.