۴ پاسخ

سلام گلم بله طبیعیه شاید تا زمانی ک شیر بدی پریود نشی جای نگرانی نیست

عزیزم معمولامیگن بعضی هاتاموقعی که شیرمیدن پریودنمیشن منم سه ماه وسیزده روزکه زایمان کردم هنوزنشدم البته من سزارین بودما ولی هنوزنشدم

سلام منم همینطور م و عادیه دکتر گفت چون سیکل تخمک گذاری انجام میشه باردار میشیم فقط خون نمیاد.

آره طبیعیه شاید بیشترم طول بکشه اگه شیرخودتو میدی