۹ پاسخ

چون هم هوا خوبه.....هم مهمونی زیاد میریم.... بچه هام تو مهمونی زیاد شیر نمی خورن بیشتر دنبال بازی هستن .....بنابراین بهترین زمانه☺☺☺☺☺

چون هوا خوبه میگن دل بچه لک نمی زنه

هوا هم خوبه میشه ببری بیرون سرگرم کنی

چون اب وهوامعتدل میشه واس همون

چون هوا عالیه.....

منکه اگه بخوامم بابا و مامانم نمیزارن میگن گناهداره و حقشه بخوره واسه همین 2سالش تموم بشه میگیرم،هرچند سلنا خییلی به شیرم وابسته نیس

چون مهمونی زیاد میره آدم و بچه سرگرمه کمتر بهونه شیر میگیره

آخه زمستون سرده میگن شیر دون یخ میکنه
تابستونم گرمه.
بهترین فصل بهار هس. هوا معتدله

هوا خنکه تو دید و بازدید بچه ها سرشون گرمه به اطرافشون

سوال های مرتبط

آواتار مامان جیگرم😍😍 مامان جیگرم😍😍 جیگرم😍😍 ۱۶ ماهگی
الان ک زوده گلم تا دوسالگی بش بدی باید
;