سلام خانوما چه چیزایی باعث سقط میشه

۴ پاسخ

از خوراکی ها:غوره، آب غوره، بابونه گل بنفشه و گل ختمی تخم شوید سیاه دانه مارچوبه زیره دارچین رازیانه
سنبل ختایی پونه گلپر کرفس و زرشک و زعفران برا بارداری خیلی ضرر داره و باعث سقط جنین میشه

خوردنی منظورت ؟

من به دوتا دکترگفتم گفتن درحدمعمول همه چی بخورعیبی نداره امازیاده روی چیزهایی که شنیدیم مضربله باعث میشه

زیاده روی تو هرچیزی ودرهرشرایطی مضره اینکه میگن زعفران مضره از دوران خطر ک رد شدی میتونی استفاده کنی اما خیلی کم حتی کمتراز دوران قبل ازبارداری چون میگن بچه رو هم خوشگل میکنه

سوال های مرتبط

مامان پسته خانوم مامان پسته خانوم هفته نوزدهم بارداری
آواتار مامان نیلدا مامان نیلدا نیلدا هفته نهم بارداری
سلام این هارو برسی میکنن گلم
;