۲ پاسخ

پسر منم ۳ سال و ۳ ماهشه هیچ کدوم و نمیگه حتا حاضر نیست بیاد رو لگن بشینه میگی جیش ندارم و ۲ دقیقه بعدش تو شلوارش جیش میکنه

سعی کنید بابت مدفوع اصلا نترسونیدش..چون باعث میشه بچه یبوست بشه