۴ پاسخ

سلام داره سرما میخوره حتما. ببرش دکتررر

گلم ببرش دکتررررر. آب بدنش کم میشه

زود ببرش دکتر دنبال درمان خونگی نباش

شربت زینک سولفات. شیر خودتون بهش بدین. کته با ماست نعنا بخورید بره تو شیرتون
نبات داغم میتونید بهش بدین
من فقط همینو بلدم امیدوارم بدردت بخوره