۵ پاسخ

پنچ تا قطره چکان میشه پنچ سی سی...یاهم با سرنگ ک پنچ سی سی هستن بهش بده راحت ترم هست تا بخوای هی با قطره چکان بدیش

بستگی ب سرنگ داره...سرنگ ها خودشون اندازه دارن بعضی ها ۲ونیم سی سی بعضی ها ۵ سی سی.و.....اگه با قطره چکان بخوای هر قطره چکان پرمعادل ۱میلی لیتر یا همون ۱سی سی هست.۵سی سی میشه ۵ قطره چکان پر.

دو قطره چکان و نصف

میتونی یه سرنگ پنج سی سی از داروخانه بخری اون جوری خیلی راحت تره هم دادنش به بچه راحت تره هم دقیق تره

با سرنگ بدی خیلی بهتره روی سرنگ ۵ سی سی نوشته شده
معمولا روی شربت یه در سفید رنگ جدا هست اگر روش رو بخونی یه جا علامت ۵ رو میبینی