۴ پاسخ
پنچ تا قطره چکان میشه پنچ سی سی...یاهم با سرنگ ک پنچ سی سی هستن بهش بده راحت ترم هست تا بخوای هی با قطره چکان بدیش
بستگی ب سرنگ داره...سرنگ ها خودشون اندازه دارن بعضی ها ۲ونیم سی سی بعضی ها ۵ سی سی.و.....اگه با قطره چکان بخوای هر قطره چکان پرمعادل ۱میلی لیتر یا همون ۱سی سی هست.۵سی سی میشه ۵ قطره چکان پر.
دو قطره چکان و نصف
میتونی یه سرنگ پنج سی سی از داروخانه بخری اون جوری خیلی راحت تره هم دادنش به بچه راحت تره هم دقیق تره