۴ پاسخ

سلام عزیزم پسر منم همینطور بود ،حتی میشه شب بدون پوشک بخوابه،مشکلی نیس

سلام بچه منم همینجوریه.
برادرزادم هم همینجوری بود

سلام عزیزم بچه منم همینطوره نگران نباش

شاید جاش حیلی گرمه.عرق میکنه اب بدنش کم شده.بهر حال ب دکترش بگو