۴ پاسخ

کمی اسپری چند منظوره بزنید وبا یه اسکاچ نرم روش بکشید وبا دستمال خیس پاک کنید

عزیزم اگه میخوایین دیوارکثیف نشه مقواهای بزرگ بخرین رو دیوار بچسبونین تا پسرتون روی همونا نقاشی بکشه خودتونم باهاش کارکنین و نقاشی یادش بدین

بااسکاچ نرم کفیش کن فقط اروم بکش

دوستان من اینکارا رو کردم اما مدادهاپاک شد نه خودکارها.....