۱ پاسخ
عزیزم از شیر خشک نمیتونه باشه یه دکتر متخصص به من گفت همه ی تستای حساسیت و روی شیر خشکا انجام میدن و به ندرت باعث حساسیت تو بچه ها میشه