۲ پاسخ
عزیزم از شیر خشک نمیتونه باشه یه دکتر متخصص به من گفت همه ی تستای حساسیت و روی شیر خشکا انجام میدن و به ندرت باعث حساسیت تو بچه ها میشه
میدونستی واکسن یک سالگی بعد یه هفته علایم مثل سرماخوردگی نشون میده از خودش .شاید برا همونه