سلام من خ.نه تکونی میکنم شما چی

پاسخ دادن
۴ پاسخ

سلام فکر کنم یه خورده زوده هنوز هوا سرده

والا حسین واکسن زده اصلا حوصله ی هیچی رو ندارم

خوش به سعادتت
من هنوز شروع نکردم. تازه امروز برنامه ریزی کردم که چه کار کنم احتمالا از اول اسفند شروع کنم

ماهم داریم باواکسن بچه هامون سروکله میزنیم