۴ پاسخ

بله نیم ساعت قبل واکسن قطره استامینوفن حکیم بدین خیلی سبکتره و باعث استفراغش نمیشه

عزیزم از امشب هر ۶ ساعت قطره استامینوفن بهش بده تا زیاد اذیت نشه و بعداز واکسن هم هر۴ ساعت یکبار بهش بده ، اگه از امشب بهش ندی بیشتر تب میکنه بعد واکسن

قطره استامینوفن بش بده تا تب نکنه

سلام نه لازم نیس بدی اوردیش خونه همون لحظه بده ساعت بگیر هر ۴ساعت بده با حوله سرد بذار روپاش یا یخ بذار تو حوله بذار روپاش روز دوم هم هر ۶ساعت با حوله گرم بذار روپاش