۳ پاسخ
سلام.به نظر من لوله هاتو نبند چرا تو خودتو ناقص کنی به شوهرت بگو بره ببنده راحتتر هم هست
بایدسنتو۴۰ باشه ک لوله هاراببندن بنظرمن ک خوبه دیگه خیالت راحت میشه
سلام عزیزم لوله شمارو نمی بندن عوارض هم زیاد داره بهتر همسرتون ی عمل سروپای این کارو انجام بده