۶ پاسخ

من از ۴ روزگی بهداشت گفت یک روز آد ۲۵ قطره بده و روز بعد مولتی ۲۵ قطره بده ....الانم ماشاالله اقا شایان از هر لحاظ نرماله شکر خدا

خدا رو شکر وزنش خوبه فقط شیر خودمو میخوره شوهرم میگه وقتی دارخانه راضی نیستن بهش نده میترسم

هواسشو پرت کن باهاش بازی گن بهش بده دختر منم بد داروعه مولتی برای بچه هایی که خوب وزن نمیگیرن میدن ولی اونم میتونی بدی مشکلی نیست من متخصص براش نوشت دخترم ۵ماهشه

نذاشتن بهش مولتی بدم چکار کنم

ببخشید مامان شایان خود سرانه بهش مولتی دادین یا یکی پیشنهادشو داد

منم پسرم دوماه و ۱۵ روزشه یه روز آد ۲۵ قطره میدم یه روز مولتی۲۵ قطره از ۴ روزگی هم میدم