۳ پاسخ
عرق کردن موقع شیر خوردن نرماله ولی در کل سعی کن زیاد لباس بهش نپوشونی و دمای خونه رو بین 22 تا 23 نگه داری . موقع خواب هم پتوی پشمی روش ننداز
دختر منم همینطوره.دمای خونه بایو بین۲۵ تا۲۷ باشه
قلبش صدای اضافی نداره؟