۱ پاسخ
عزیزم سونو سه بعدی کلا خطرناکه برای بچه . بچه اذیت میشه حدالامکان نکنید این کارو خیلی بهتره