۴ پاسخ

‌ ‌✴️نحوه محاسبه سن بارداری
🔸تاریخ روز اول آخرین پریود خود را مشخص کنید. منظور از آخرین پریود،آخرین دوره قاعدگی ست که قبل از اینکه متوجه بارداری شوید رخ داده است. آخرین دوره پریود به جای تاریخ تخمک گذاری استفاده می شود،زیرا اکثر زنان مفهوم آن را نمی دانند، لقاح معمولا ۱۱ تا ۲۱ روز پس از اولین روز آخرین پریود رخ می دهد و اسپرم چند روز بعد از مقاربت به تخمک رسیده،آن را بارور می کند.
🔸۴۰ هفته بعد از اولین روز آخرین پریود ،پایان بارداری و روز زایمان است. یعنی ۲۸۰ روز بعد از اولین روز آخرین پریود شما بارداری خاتمه می یابد.
البته این محاسبه در مورد پریودهایی ست که هر ۲۸ روز یکبار اتفاق می افتد. و بارداری ها معمولا ۳۷ تا ۳۸ هفته طول می کشد، زیرا معمولا پارگی کیسه آب دو هفته زودتر از موعد زایمان رخ می دهد

ایشالله که کمکت بکنه

👑💫‌‌S💫👑:
🔸🔶ماه های بارداری🔶🔸

🔹یک ماه تمام/ 30 روز: 4 هفته و 2 روز

🔹دو ماه تمام/60 روز : 8 هفته و 4 روز

🔹سه ماه تمام / 90 روز  : 12 هفته و 6 روز

🔹چهار ماه تمام / 120 روز   : 17 هفته و 1 روز

🔹 پنج ماه تمام / 150 روز : 21 هفته و 3 روز

🔹 شش ماه تموم / 180 روز :  25 هفته و 5 روز

🔹 هفت ماه تموم / 210 روز: 30 هفته

🔹 هشت ماه تموم / 240 روز : 34 هفته و 2 روز

🔹 نه ماه تموم / 270 روز: 38 هفته و 4 روز
 
چون بارداری 9 ماه و 10 روزه : یعنی 38 هفته و 4 روز + 10 روز = 40 هفته تمام .

سلام من دارم عزیزم