۲ پاسخ

اگه دکترت گفته که ممکن این‌اتفاق بیفته بهترین کار این‌الان استراحت کنی آروم باشی استرس نداشته باشی. و به دکترا بگو اگه خیلی جدی آمپول که برای زایمان زودتر تشکیل ریه...هست بزنن که خیالت راحت باشه. فقط الان استرس نداشته باس و آروم باش

منم کار میکنم کمرم دردمیکنه ولی دکترم نگفت زایمان میکنی ...زیردلت احساس دردمیکنی یا ن