۱ پاسخ

سلام برفک همون قارچ هس که رو زبون و اطراف دهان میزنه.همین.
قارچ اثارش نمایان هست

سوال های مرتبط

آواتار مامان آیتا مامان آیتا آیتا ۵ ماهگی
هر ۶ ساعت با گوش پاک کن قشنگ روی برفکاش بزن، آخرش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ری را مامان ری را ری را ۳ ماهگی
برفک باشه بچه خوب نمیتونه شیر بخور گریه میکنه
آواتار مامان ائلشن مامان ائلشن ائلشن ۵ ماهگی
دکتر هم نیستاتینتجویز میکنه گلم بهش بده
من توی گو ... ادامه پاسخ
مامان رستا مامان رستا ۳ ماهگی
آواتار مامان سامیار مامان سامیار سامیار ۴ ماهگی
روی زبون بچه سفیده مثه اینکه شیر رو زبونشه روی لبا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان گل پسرام مامان گل پسرام گل پسرام ۴ ماهگی
دونه های سفید رو زبون و داخل گونه که پاک نمیشن. دک ... ادامه پاسخ
آواتار مامان رویان مامان رویان رویان ۷ ماهگی
برفک یه نوع قارچ محسوب میشه . از وقتی دنیا میان تا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آدا مامان آدا آدا ۶ ماهگی
برفک یه جور زخم زبون بچه هس که داروش نستالین هست،ه ... ادامه پاسخ
مامان مرسانا مامان مرسانا ۸ ماهگی
آواتار مامان طوفان مامان طوفان طوفان ۱۰ ماهگی
عشقم زینک بده بش سیستم ایمنی ضعیفه خوشگلم واینکه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آتناگلی مامان آتناگلی آتناگلی ۴ ماهگی
ن عزیزم این شیره ک میخوره روزبونش
آواتار مامان تیارا مامان تیارا تیارا ۴ ماهگی
در ضمن قبل از شیر دادن با سینه حتما حتما سینتون رو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مهرجان مامان مهرجان مهرجان ۳ ماهگی
دکتر نیستاتین میده احتمالا, سینه خودتونو دائما بای ... ادامه پاسخ
;