تو چندهفتگی حرکت جنین حس میشه کرد

پاسخ دادن
۴ پاسخ

بستگی به جفتت داره تا 24 هفته وقت هست
ولی معمولا از بیست هفته فهمیده میشه ولی ضعیف

من از هجده هفته حس کردم

من ده هفتم دوسه روزی حرکتشو حس میکنم .بچه قبلیم دختر بود اخر ماه 5 حسش کردم

سلام بستگی داره من سربچه اولم دیر متوجه شدم این یکی خیلی زودتر از20 هفتگی