۲ پاسخ
سلام عزیزم شاید تو خواب میترسه همیشه زیر بالشش یه قرآن یا یه چاقو بزار.
شاید سرصدا میشه حساسه....پسر منم دیگه از وقتی هوا روشنه هر چن دقه توی خاب نق نق و گریه داره