۲ پاسخ
در مورد لباس عوض کردن بنیتا هم اینجوری بود ومن وباباش وقتی میخواستیم لباسش رو عوض کنیم کلی باهاش بازی میکردیم وتو بازی و شوخی وخنده لباسش رو عوض میکردیم الان دیگه خوب شده حتی خودش موقع بیرون رفتن لباس هاش رو عوض میکنه
سلام سعی کنید محیط دستشویی رو جوری که دوست داره کنید مثلا بنیتا آب بازی خیلی دوست داره من زمانیکه میخواستم از پوشک بگیرمش میذاشتم تو دستشویی یه کم آب بازی کنه این براش تفریح خوبی شده بود ولذت میبرد وتند تند دستشویی میرفت وخیلی راحت از پوشک گرفتمش