۲ پاسخ
سلام گلم واسه دندوناشه....باید تحمل کنی تا دندون دربیاره
عزیزم بخاطر تغییر هورموناشه بدلیل ریزش مو دندون درآووردن بحرف افتادن راه رفتن
اینا همش موثرن بهتره درطول روز خستش کنین .و تنظیم خواب خودتونم با نی نی اوکی کنین تا بهتراستراحت کنه
وقتی ام بیدارمیشه یا واسه درد دندونشه یا از گرسنگی .ژل لثه خوبه واسش
گرسنگیشم لازمه قبل ازخواب چندین بار سیربشه