۳ پاسخ
پسر من کبود بود بعد ۴۰کم کم ب رنگ خودش اومد البته بعضی بچه ها زودتر رنگ و روشون باز میشه
خانمی تا دو ماهگی ممکنه تیره تر هم بشه بعد ش کم کم شروع به روشن شدن میکنه یک سالگی بیا و بهمون بگو چقد تفاوته بین الان و یک ماهگیش 😍
درضمن عزیزم چ اشکال داره سبزه باشه الان دیگ پوست سفید مد نیست