۴ پاسخ
پسر من کبود بود بعد ۴۰کم کم ب رنگ خودش اومد البته بعضی بچه ها زودتر رنگ و روشون باز میشه
چه رنگی شد بچت؟؟
من الان بچم همیطوره
اگه کاری کاری به منم بگو چون دارم داغون میشم
خانمی تا دو ماهگی ممکنه تیره تر هم بشه بعد ش کم کم شروع به روشن شدن میکنه یک سالگی بیا و بهمون بگو چقد تفاوته بین الان و یک ماهگیش 😍
درضمن عزیزم چ اشکال داره سبزه باشه الان دیگ پوست سفید مد نیست