۴ پاسخ
میتونه بخاطر دندونم باشه
دختر منم اینطوریه.دکتر گفت اعصاب محیطیشون فعاله،لباس زیاد تنش نکن،جاش زیاد گرم نباشه،چای غلیظ نخوره،خودتونم چیزایی ک کافئین داره کم بخورید،دکتر گفت کافئین باعث تحریک اعصاب محیطی و عرق کردنش میشه
میتونه هم ارثی باشه و هم کمبود ویتامین آد و هم اینکه تیروئید، ببرش دکتر عزیزم
دخترمنم همینطوری گلم مخصوصا موقع خواب