۴ پاسخ
شربت زینک فقط اشتها آوره چیز خاصی نبست که نگران باشی
عزیزم وقتی خود دکتر تجویز کرده براچی نگرانی
شربت زينك دادين پسرتون وزنش اضافه شد؟
سلام عزیزم زینک استفاده کردی راضی بودی؟