۴ پاسخ
پسر منم اینطور بود بردمش دکتر گفت بخاطر دندوناش قطره پدی لاکت با زینک سولفات گفت فقط برا اسهال بش بده خوب میشه
یه خورده موز و سیب بهش بده شکمش سفت میکنه
اگه دستشویش سبزه سرماخورده
سرماخورده دل پهلوشو با روغن زیتون چرب کن یا با دستمال گرم کن یا پنبه بزار دور دل پهلوش اسهال یا برای دندان یا دلش سرماخورده