۶ پاسخ
سلام عزیزم فقط شکمشو با یه دستمال اروم ببند هیچکاری نکن پهلوهاش سرما گرفته یه چیزی ببندی گرم بشه سری رنگ مدفوش برمیگرده به زردی دوباره
دختر منم اینجوری میشه
روی پهلوهاش حوله گرم‌کن
سردی کرده حوله گرم بزار پشتش
گوش درده عزیزم .نگران نباش درست میشه.که حتما برا دردش دستاشو به گوشاشم میبره تو خواب
وقتی شیر یک سینه رو هم کامل نخوره مدفوع سبز میشه درواقع باید یک سینه رو کامل بدید.
شاید دل و پهلوش سرما خورده با شیر خودت چرب کن دل و پهلوش و بعدش ببند بهتر میشه