۲ پاسخ
هرچوری شده شیر خودتو بهش بده چون شیر خودت در اولویت است وچیزای شیرین کثل نبات داغ هم برای بچه خوب نیست عزیزم چون شیرینه برای همین تو بیداری بد سینگی میکنه
گلم خود دندان در اوردن بچه رو لاغر میکنه این طبیعه چون بچه ها اذیت میشن ولی اگه به شیرت میل نداره یا بدمزه شده شیرت تست کن یا شیرخشک دیگه دوست داره معمولا بعضی بچه ها شیرخشک تست میکنن شیرمادر کمتر می خورن