۲ پاسخ
عزیزم بین میوه ها فقط موز و سیب و هویج اونم حتما رو بصورت پوره پخته شده میتونی بدی
عزیزم میوه از هشت ماهگی..الان زوده