۳ پاسخ
سلام عزیزم.من الان دیدم که یک ماه پیش شما سوال الان منا داشتید‌..میخواستم ببینم اشتهای کوچولوتون خوب شده؟؟آخه پسر منم دقیقا همینطور شده نمیدونم واسه دندونه یا چیز دیگه..میشه تجربتون را واسم بگید؟
سلان شربت زینک بده بخوره اشتها آوره.
سلام این شیرینیجاتا که بچه شمامیخوره سیری کاذب میاره و کالری بالایی داره سعی کن ایناروکم کنی تامیلش به غذابیشتربشه .درضمن دفعات وعده های غذاییشوبیشترکن.بله خانمی دندان درآوردن بچه روبی اشتهامیکنه