۴ پاسخ
سلام شاید به پوشک حساسه...یا گرمیش کرده...
سلام عزیزم بااب وصابون بشورید وکاناندولا بزنید
سلام عزیزم دختره منم چند روزه اینجوری شده رو باسنش و رو پاهاشم هست حساسیت فصلیه .رو باسنش ان ان و بتامتازونا قاطی کن بزن جواب میگیری
سلام مامان مهربون....احتمالا یا حساسیت هست یا التهابه...چیز خاصی نیست.پماد کالاندولا بزن ....خوب میشه گلم....