۶ پاسخ
سلام شاید سر دل داره اگر تو شهرتون کسی رو میشناسی ببریدش براش باز کنه ی کمی هم کره که بهش بدی خوبه
سلام عزیزم یکم استامینوفن بهش بده هرجاش که درد کنه آرومش میکنه بعد ببرش دکتر
بنظرمن ممکنه دندونش باشه نگاه کنید ببینید دندون جدید جونه نزده
حتما ببرش دکتر ....
شاید پیپیش سفت باشه یکم باروغن زیتون چرب کن شایدبهترشه البته چند قطره کافی،میتونی شکمش روبه پایین هم ماساش بده
خب ببرش دکتر عزیزم