۳ پاسخ
فعلا زوده واسه منو از ۱۸هفتگی ب بعد داره چک میکنه
نگران نباش طبیعیه دکتر من حتی ۱۴ هفته و چند روزم بود میگفت زوده اما گوشی و گزاشت شنیدم تا قبلش میگفت حالا خیلی زوده
اره عزیزم طبیعیه منم هفته پانزده هم ک رفتم اورژانس هر کاری کرد نتونست بشنوه .ولی البته خود دکترم گفت شنیده نمیشه ولی من سعی خودمو میکنه .هر کاریم ک کرد نشنید