۵ پاسخ
دمنوش گل گاو زبونم خیلی خوبه واسه باز شدن دهانه رحم
دوقاشق تخم شوید تویه لیوان اب بجوشون بخور عالیه
پیاده روی کن خیلی زیاد.خودتو گرم نگه دار...چهار دست و پا رفتن مثل اینکه بخوای جارو دستی بکشی اونم خوبه.انشالله زایمان خوب و اسونی داشته باشین.
من شربت خاکشیر خوردم اما ی بار... میگن زیادخورده نشه ...روزبعدش دررام شروع شد
حمام اب گرم خوبه .دم کردن بابونه.زعفران خوبه ی استکان بخور پیاده رویی کن زیاد نخور ضرر داره