سلام. دوستان خورشت کرفس تو هفته ۲۱ بخورم ضرر داره؟؟

پاسخ دادن
۴ پاسخ
منم دوبار خوردم دیگه نخوردم چون کرفس تو بارداری ضرر داره اگه خیلیم هوس میکنی دوتا قاشق بریز رو برنج بخور زیاد نخور
سلام عزیزم،نه بخور نوش جونت،هر چیزی کمش ضرر نداره خیالت راحت منم چن بار خوردم چون خیلی دلم میخواست
ن عزیزم ضررنداره بخورنوش جونت
سلام ن اصلا ضرر نداره. من عاشق خورشت کرفسم تا الان فکرکنم ده دفعه خوردم ازدکترمم پرسیدم گفت هفته ای دوبارم بخورم ضرری نداره. به اینکه میگن صرع و تشنج واسه بچه مياره دروغه. نگران نباش