۳ پاسخ
علایم دندون دراوردنه پسر منم همینه
قلق خوابیدنشو پیداکن ،چندساعت قبل خواب خسته ش کن ،ببرش حموم، نزدیک خوابش که شد بازی های هیجانی باهاش نکن، توچشماش نگاه نکن،باهاش حرف نزن ، فقط آروم‌توگوشش لالایی بگو تابخابه،وقتی خوابید تواون‌حالت ثابتش نگهدار تا خوابش سنگین بشه، صبور و مهربون باش میگذره این روزهاهم
عزیزم لثه اش درده میتونی استامبنوفن بمالی رو لثه اش که کمتر اذیت بشه و راحت بخوابه من برا سالار همی کار میکردم