۲ پاسخ
بعله میشه بدید شیر سویا من دادم .شیرالاغم دادم دوسه بار .ولی بز ندادم
شیرگاوم هر روز میدم
اره عزیزم ولی خوب بجوشونش که پاستوریزه بشه و حتما یه کم نبات یا یه کوچولو عسل بریز توی شیر که بچه سردیش نکنه.
امیدوارم مفید باشه